Start

Galeria

Facebook Stowarzyszenia

Kontakt

trampek

KRÓTKA HISTORIA

Historia Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "TRAMP-ek" sięga "zamierzchłych" czasów. W 1998 roku grupa turystów-entuzjastów postanowiła założyć przy Szkole Podstawowej w Chróścinie Koło Turystyczne. Opiekunem został nauczyciel geografii pan Krystian Iwański. Po złożeniu wniosku o rejestrację w opolskiej siedzibie PTTK koło otrzymało numer 104. W czasie trwającej 12 lat działalności członkowie "TRAMP-ka" odwiedzili wiele ciekawych regionów naszego kraju i przeżyli wiele niesamowitych przygód. Trudno wymienić wszystkie, ale poniżej wspomnimy o kilku z nich….


CELE DZIAŁALNOŚCI

Ad. 1. Cele ogólne.
Celem działalności SKKT jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.


Ad. 2. Cele i zadania szczegółowe.
- poznawanie obiektów przyrodniczych i dóbr kultury,
- zbieranie dowodów dawnej kultury materialnej i duchowej wytworzonych przez społeczeństwo Śląska,
- kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez realizację projektów dostrzeganych w gminnej społeczności,
- upowszechnianie informacji o walorach terenu, na którym leży szkoła,
- wdrażanie do podejmowania działań o charakterze naukowym,
- przeprowadzenie inwentaryzacji krajoznawczej najbliższej okolicy,
- organizacja wycieczek szkolnych(autokarowych, rowerowych i innych) oraz aktywne w nich uczestniczenie,
- organizowanie konkursów o tematyce regionalnej,
- redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom najciekawsze zakątki naszego kraju,
- opracowanie opisów monograficznych miejscowości i gminy Dąbrowa,
- prowadzenie dokumentacji filmowej oraz fotograficznej okolicy,
- podtrzymywanie współpracy z Samorządem Szkolnym i innymi organizacjami działającymi w szkole oraz Urzędem Gminy w Dąbrowie,
- upowszechnianie czytelnictwa, czasopism, wydawnictw, programów telewizyjnych oraz stron www o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
- wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych,
- poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

http://www.zschroscina.eu/kolo-turystyczne-tramp-ek.html


Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top