Start

Galeria

Facebook Stowarzyszenia

Kontakt

pozyskane środki

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE PRZEZ GMINĘ, WIEŚ, STOWARZYSZENIE, PARAFIĘ ORAZ OŚWIATĘ W LATACH 2007-2014 OSIĄGNĘŁY WARTOŚĆ 12,7 MLN
(w tym kanalizacja, modernizacja oświetlenia, budowa dróg i chodników, parkingi, place zabaw itp.)


I. POZYSKANE ŚRODKI PRZEZ WIEŚ I STOWARZYSZENIE:

1. „Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie”. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi).

W ramach projektu odmulono duży staw, utwardzono szutrem wszystkie alejki parkowe, wybudowano drewniany pomost z przyczółkami, dodatkowo powstało drewniane molo i  schody z gabionów pokryte modrzewiem, prowadzące do wody i pełniące funkcję siedzisk. Blisko dużego stawu wśród drzew zbudowano brodzik dla maluchów. Na terenie parku powstały też latarnie. Zamontowano infrastrukturę towarzyszącą, czyli stojaki na rowery, ławeczki i kosze na śmieci. Dodatkowo wokół małego stawu powstała ścieżka edukacyjna i 4 tablice informacyjne. Wartość całkowita zadania to ponad 590 000,00 zł. Oficjalne otwarcie parku odbyło się 26 października 2014r. 

http://gminadabrowa.pl/968/rok-2014.html

http://gminadabrowa.pl/916/rewitalizacja-parku-w-chroscinie.html

http://www.tvp.pl/tvp-regionalna/aktualnosci/kultura/park-dworski-w-chroscinie-przeszedl-rewitalizacje/17500950

http://www.radio.opole.pl/2014/styczen/wiadomosci/park-w-chroscinie-do-renowacji.html

otwarcie parku: http://gminadabrowa.pl/908/park-dworski-oficjalnie-otwarty.html

 


 


2. „Szukamy skarbów naszego regionu” - cykl wakacyjnych zajęć świetlicowych dla dzieci”. To projekt zrealizowany w lipcu 2011r. przez Stowarzyszenie Miłośników Chróściny w ramach PROW 2007-2013 oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

http://www.chroscina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:wsi-spokojna-wsi-wesoa&catid=1:nowosci

 http://www.chroscina.pl/galeria/szukamy-skarbow-naszego-regionu-2011.html


 

3. „Remont i wykonanie hydroizolacji strefy przycokołowej kościoła pw. Apostołów Św. Piotra i Pawła w Chróścinie”. Projekt realizowany w 2014 roku przez miejscową parafię w ramach PROW 2007-2013 oś 4 Leader , działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość dofinansowania 25 000 zł.

 


 


4, „ Kalendarium wydarzeń w Chróścinie”
– wydanie kalendarza NA ROK 2012 oraz uszycie strojów regionalnych dla mieszkańców w ramach małych projektów 2007-2013. Projekt nie doszedł do skutku z powodu brak środków finansowych.

 


 

5. „4 Pory Roku w Chróścinie” - publikacja kwartalnika i organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów. Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć komputerowych dla seniorów przez młodzież gimnazjalną pod okiem wykwalifikowanego opiekuna. Wartość grantu to 6 000 zł, całkowita wartość projektu 8 500 zł.  Realizacja IV kwartał 2013 roku

http://www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl/45/chroscina-rusza-z-projektem.html

 


 

6. „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa” – I miejsce. Projekt pod patronatem Prezydenta RP. Projekt  to właściwie koncepcja wykorzystania funduszu sołeckiego wraz z pracą mieszkańców na terenie parku na przestrzeni 3 lat. Dokładnie opisany proces zachodzących zmian, pozyskiwania funduszy i szeregu chronologicznych działań związanych z tym przedsięwzięciem. Nagroda: 10 tyś. zł i statuetka NIKE.

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130601/POWIAT01/130609998

http://www.funduszesoleckie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=619:cztery-pory-roku-w-parku-dworskim-w-chrocinie&catid=53:przykady-dobrych-praktyk&Itemid=72

 http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/najlepsze-inicjatywy-soleckie/

http://funduszesoleckie.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&Itemid=72&limitstart=5

http://gminadabrowa.pl/528/konkurs-pod-patronatem-prezydenta-rp.html

 http://www.chroscina.pl/20-aktualnosci/160-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa.html

 


 

7. Chróścina nagrodzona analizą urbanistyczną.

http://www.chroscina.pl/20-aktualnosci/187-chroscina-nagrodzona-analiza-urbanistyczna.html

 


 

8. Konkursy gminne - lata 2011-13
 

 - Aktywna Wieś - II miejsce, konkurs Gminny, rok 2011

-  Aktywna Wieś - I miejsce, konkurs Gminny, rok 2012

-  Aktywna Wieś - II miejsce, konkurs Gminny, rok 2013

 9. Biznes Plan Spółdzielni Socjalnej – OCWiP

http://www.chroscina.pl/20-aktualnosci/46-stowarzyszenie-mionikow-chrociny.html

 10. Konkurs fotograficzny na najlepsza organizację pozarządową Partnerstwa Borów Niemdolińskich – III miejsce + Grand Prix , Partnerstwo Borów Niemodlińskich

http://www.boryniemodlinskie.pl/cms/php/do_druku.php3?cms=cms_boryn&lad=a&id_dzi=8&id_men=1&id_dok=196&zalaczniki_zdjecia=

 


 

 11. „Najlepszy start w odnowie wsi” w ramach konkursu Piękna Wieś Opolska 2011 rok 14.edycja – II miejsce (nie przyznano pierwszego)

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110908/POWIAT02/795534791

 12. Budowa wiaty w parku dworskim – „cztery pory roku” – dofinansowanie z EFRWP w wysokości 10 tyś zł. Rok 2011-2012

http://www.chroscina.pl/component/content/article/1-nowosci/126-projekt-cztery-pory-roku-otrzyma-grant.html

 


 

 
13. „Wykonanie nasadzeń w parku dworskim w Chróścinie – etap I” projekt na kwotę 34 tyś zł. Finansowanie: 10 tyś z nagrody „fundusz sołecki najlepsza inicjatywa” , 7 tyś fundusz sołecki, 17 tyś WFOŚiGW w Opolu. Zaplanowano 433 szt. nasadzeń wykonanych zgodnie ze sztuką i zasadami współczesnej wiedzy przyrodniczej. Kompozycja została opracowana wszechstronnie i szczegółowo przemyślana pod względem walorów estetycznych, rozwiązań technicznych, ekonomiczności związanej z wykonawstwem i późniejszym  użytkowaniem. Zwrócono uwagę na funkcjonalność, przyjazność dla środowiska, estetykę. Gatunki dobrano optymalnie do rodzaju podłoża, warunków klimatycznych i świetlnych.


 

14. "Wiosna seniorów" - I pozycja na liście w ramach Działaj Lokalnie, publikacja kwartalnika i organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów. Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć komputerowych dla seniorów przez młodzież gimnazjalną pod okiem wykwalifikowanego opiekuna.
Realizacja 2013 r.


 

15. Projekty niezrealizowane

- FIO 2014 – projekt „Parkowa integracja” – wzmocnienie więzi miedzy organizacjami w tym zarybienie stawów. odrzucony z powodów formalnych.

- FIO 2015 – projekt „Złota Rybka” – zarybianie stawów i dialog międzypokoleniowy. niedofinansowany z powodu braku środków

- BZWBK 2014 „ W środku majątku… na bank zielono, zdrowo i sportowo! – projekt zakładał budowę siłowni zewnętrznej. Nie otrzymał dofinansowania.

- BZWBK 2014 „Dobry Wieczór światło! – oświetlenie jednej z uliczek. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

- EFRWP 2014 „Ścieżka zdrowia” – siłownia zewnętrzna w parku – projekt niedofinansowany z powodu braku środków.
II. GMINA 
1)„Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie” realizacja rok 2014 w ramach PROW Odnowa i Rozwój Wsi, 500 tyś zł
2) Program Rządowy „Radosna Szkoła” MEN –  plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, wartość 247 tyś zł
3) Program Rządowy „Orlik 2012” – budowa kompleksu boisk: < 1 mln 300 tyś zł. 4) drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja, ścieżki rowerowe, renowacja kapliczek to wartość 9 mln zł. Finalnie dla naszej wsi pozyskano ok. 11 mln. zł  (dane z UG)

III. OŚWIATA
Ogrom realizowanych projektów przez 3 szkoły, głównie z POKL i FS (e-szkoła) Wartość oscyluje w okolicach 1,7 mln zł.

Rozwijamy się dziś dla jutra PSP + PG 2008/2009        
"PASJA" PRZEDSZKOLE 2009/2010   37 378,29 zł  
"PASJA" PRZEDSZKOLE 2010/2011      
Wiara w siebie kluczem do sukcesu PSP 2011/2012 62 176,00 zł 62 176,00 zł  
Wiara w siebie - wygraj przyszłość PG 2011/2012 39 912,72 zł 39 912,72 zł  
Wiara w siebie kluczem do sukcesu II PSP 2012/2013 78 461,75 zł 78 461,75 zł  
Wiara w siebie - wygraj przyszłość II PG 2012/2013 55 200,93 zł 55 200,93 zł  
I ja mogę wiele                                                      PG         2014 89 417,22 zł 89 417,22 zł  
Dialog Kulturowy                                                                          PSP + PG                2006/2007
Szkoła na TAK                                                                              PSP + PG                2007/2008
Jesienne Spacery                                                                          PSP + PG               2008
Razem ku przyszłości                                                                     PG                          2009
COMENIUS                                                                                  PG                         2011-2013
„Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” ZSZ     2010-2012 
"Przyszłość należy do specjalistów"                                                ZSZ                        2009-2012

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top