Start

Galeria

Facebook Stowarzyszenia

Kontakt

Fundusz Sołecki

W naszej wsi jest jeszcze wiele do zrobienia…. zatem DECYDUJMY RAZEM!

Urok naszych wsi to nie tylko walory przyrodnicze czy kulturowe. Wszędzie bowiem tam, gdzie pojawia się człowiek rodzi się potrzeba. Okazuje się, że w każdej wsi potrzeb służących poprawie życia mieszkańców jest dość sporo, a pomysłów jeszcze więcej. Młode rodziny myślą o placach zabaw dla swoich pociech czy zielonych miejscach do wypoczynku, inni pytają o aktywność sportową, boiska, siłownie zewnętrzne, kolejni zaś potrzebują wspólnych spotkań, warsztatów, edukacji.

 Od roku 2009 nasza gmina corocznie przekazuje określoną sumę pieniędzy każdej wsi i  stwarza każdemu sołectwu (mieszkańcom!) możliwość dokonania wyboru realizacji zadania opłaconego finalnie przez gminę. Takie finansowanie nazywamy funduszem sołeckim. 

Fundusz sołecki to publiczny grosz -€“ nasze pieniądze. Wybór zadania, bądź kilku zadań w każdej wsi dokonuje się podczas zebrania wiejskiego, gdzie to właśnie mieszkańcy podają propozycje i wspólnie decydują o swoim najbliższym otoczeniu. Dlatego każdy z nas może mieć wpływ na co wydawane są pieniądze z tego funduszu bo są to właśnie pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Fundusz jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią.

 Bądźmy gospodarzami miejsca w którym żyjemy!!!

 Planowane zadania mogą zakładać realizację kilkuletnią, a katalog zadań możliwych do realizacji jest zdecydowanie szeroki. W praktyce oznacza to, że można wydać je na wszystko, na co wydaje pieniądze gmina. Ustawodawca jasno określa, że wyboru zadania dokonuje zebranie wiejskie, czyli minimum 15 pełnoletnich mieszkańców. Sołtys nie ma prawa głosu podczas dokonywania wyboru a rada sołecka jest tylko ciałem doradczym.

 Roczne kwoty funduszu uzależnione są od ilości mieszkańców i kształtują się od 8 tyś zł do 25 tyś złotych co wynika ze wzoru:

 F = ( 2 + Lm / 100 ) x Kb, w którym poszczególne symbole oznaczają:

 F -€“ wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo (nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność Kb).

 Lm -€“ liczba mieszkańców sołectwa

 Kb -€“ kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy oraz liczby mieszkańców ogłoszonych przez GUS.

 Kwota bazowa (Kb) funduszu na rok 2014 dla sołectw z naszej gminy to 2 448,07zł. Zatem dziesięciokrotność to 24 480,70 zł, czyli maksymalny poziom funduszu.

 Dzięki niemu jest możliwe w większym stopniu budowanie tożsamości wsi, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, waloryzacja krajobrazu i architektury, wykonanie przedsięwzięć publicznych i prywatnych podnoszących warunki materialne (standard życia), ale również tych wpływających na wartości niematerialne – duchowa (jakość życia) takie jak poczucie wspólnoty, wzorce wychowawcze czy więź międzypokoleniowa.

Do tej pory miejscowości przeznaczały fundusz na doposażenie świetlic: zakup sprzętów komputerowych czy audio-video, utrzymanie nieodpłatne sieci internetowej dla swoich mieszkańców, tworzenie boisk do piłki plażowej, skate-parki, dbałość o estetykę miejscowości i promocję swoich wsi poprzez zakup strojów ludowych, kalendarzy, folderów itp. Jednak trzeba pamiętać, szczególnie przy inwestycjach długoletnich lub że poszczególne inwestycje nie mogą przekraczać kwoty przetargowej tj. 14 tyś Eur. Wachlarz możliwości zatem niemal bez ograniczeń, ale najważniejsze abyście Wy mieszkańcy wskazywali potrzeby i decydowali o wyborze zadania.
A oto strona o naszym funduszu: http://gminadabrowa.pl/226/fundusz-solecki-chroscina.html

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Go to top